BESÖKSMÅL

20210616_AskhultsBy_Webb_28rtrrhwlhuöuhö

Äskhults by

Besök en annan tid.

Den ligger närmare än du tror. Tiden då folk trodde att älvor och vättar gömde sig i dimman. När de små gårdarna stod tätt tillsammans och ett klingande barnskratt kunde färdas en kilometer genom luften utan att stöta på något annat än fågelsång. Sjön blänkte likt en silverspegel i solskenet och bortom de steniga beteshagarna tog skogen vid, grön, vild och fylld av mystik.

I Äskhult kliver du rakt in i en genuin 1800-tals by med rötter i 1600- och 1700-talen. De fyra gårdarna från 1700-1800 talet; Göttas, Jönsas, Bengts och Derras är omålade och skimrar vackert silvergråa runt det lilla bytorget. Byn genomförde storskifte 1825 och laga skifte 1864, men gårdarna splittrades inte och ligger kvar på sina ursprungliga platser vilket är unikt i Sverige. Den övergripande visionen för Äskhult är att besökaren ska få en helhetsupplevelse av hur livet i en bondby kunde te sig i början av 1800-talet. Husen får kontinuerligt underhåll och istället för traktorer brukas markerna med hjälp av hästar. Traditionella lantraser som Linderödssvin och Åsbohöns ger under sommarhalvåret liv åt byn samtidigt som äldre lantsorter av korn, havre, råg och lin på nytt vajar för vinden på byns åkrar. Här blommar också gamla åkerogräs som klätt och blåklint – arter som nästan helt försvunnit i det moderna jordbrukslandskapet.

Under sommaren görs historiska guidningar, hantverkskurser, barnaktiviteter och större evenemang. Kaffestugan serverar hembakt och säsongsbetonat med grödor från våra egna odlingar.

Kungsbacka kommun
Kultur & Fritid

Följ oss på Facebook och Instagram 

Kontakt och adress

Öppettider

Tillfälligt stängt.

Sociala medier

Öppet Hus Dagar 12-13 augusti Norr om Varberg