BESÖKSMÅL

Fagelbacka

Destination Fågelbacka Getterön

Destination Fågelbacka – nytt utflyktsmål!

Två stora projekt är på gång i naturums närhet, kommunens sluttäckning av Lassabackadeponin
och bygget av en godsbangård i projekt Varbergstunneln. Den gamla deponin utanför Naturum
är nu täckt med massor från bygget av Varbergstunneln.

Fågelbacka blir ett nytt utflyktsmål med naturum Getterön i centrum. Under våren kommer prins Julians lekplats att komma på plats och även utsiktstornet Kärven kommer på plats innan sommaren.

DCIM\106MEDIA\DJI_0139.JPG

Kontakt och adress

Sociala medier

Öppet Hus Dagar 12-13 augusti Norr om Varberg