BESÖKSMÅL

3B72B444-5C25-4931-A4CF-6E41BF1832C8

Tjolöholms slott

Om Tjolöholms slott

Tjolöholms Slott är Sveriges främsta Arts and Craftsanläggning. Slottet byggdes 1898-1904 och är en spännande blandning av engelskt 1500-tal, jugend och dåtidens mest moderna innovationer. Runt slottet ligger den hårt tuktade trädgården som sakta övergår i en fritt formad, engelsk park. Egendomen ligger på en egen halvö med promenadstigar bland ekskogar och strandängar. Unikt för Tjolöholm att hela godset byggdes som ett idealsamhälle.

Innanför slottsgrindarna finns förutom huvudbyggnaden även Allmogebyn med de forna arbetarbostäderna och Slottskyrkan. Allmogebyn är ett exempel på förra sekelskiftes nationalromantik och några av husen har restaurerats till sitt ursprungliga skick och hyrs ut som hotell- och semesterboende. Godset ägs och förvaltas av Stiftelsen Tjolöholm med Kungsbacka kommun som huvudman. Stiftelsen har som syfte att bevara och utveckla egendomens särpräglade natur- och kulturvärden. Målsättningen är att slottsmiljön ska finnas tillgänglig för såväl dagens besökare som framtida generationer. Genom att besöka Tjolöholms Slott bidrar du till att godsets unika värden kan tas tillvara och utvecklas. Tack!

Öppettider

https://www.tjoloholm.se/besok-tjoloholm/oppettider/

Afternoon Tea på Tjolöholms slott

Kontakt och adress

Öppettider

Kommer inom kort.

Sociala medier

Öppet Hus Dagar 12-13 augusti Norr om Varberg