BESÖKSMÅL

Banner_NorrOmVarberg

Värö Stråvalla hembygdsförening

Välkommen att besöka något av hembygdsföreningens museer. I dessa visar vi många av de en gångna tidernas miljöer och föremål. Samt olika föremål från bygderna Värö, Bua och Stråvalla.

Våra tre olika museum:

Sunvära kvarn
Kvarnen är ett av Värös kändaste landmärken och är i princip utrustad som när siste mjölnaren lämnade den. Kvarnen har fyra loft med en 2,5 meter hög stenaltan runt om och är en hättkvarn (en s.k. holländare).

Limbacka hembygdsmuseum
Ligger i en källarlokal under Limgårdens äldreboende. Ivar Johansson var den som påbörjade insamlingen av föremål till museet, då han cyklade runt om i Värö-bygden. Museet består av olika sektioner så som skolsal, snickeri. Tingshussal, lanthandel m.fl.

Bua fiskemuseum
Museet är inrymt i ett av hamnens äldsta hus som ligger på hamnplan inte mer än 20 meter från kajkanten. På museet kan ni följa fiskets utveckling och historia samt titta på gamla redskap och andra attiraljer som tillhör fiske och sjöfart.

Öppettider för våra museer: https://www.hembygd.se/varo-stravalla/museum

Kontakt och adress

Öppettider

Öppettider för våra museer: https://www.hembygd.se/varo-stravalla/museum

Sociala medier

Öppet Hus Dagar 12-13 augusti Norr om Varberg