Företagsevent

Vi hjälper dig att skapa ditt företagsevent!

I sitt arbete behöver man alltid göra roliga saker med varandra, vi hjälper dig att bygga upp ditt företagsevent. Inom Norr om Varberg finns många möjligheter att skapa gemenskap, glädje och förtroende kollegor emellan.

Öppet Hus Dagar 12-13 augusti Norr om Varberg